Skyline Deventer

Kwatrijnen

Een kwatrijn is een gedicht of een strofe in een gedicht van vier regels met meestal twee rijmklanken. Het rijmschema van een kwatrijn is bij voorkeur aabb of abab, maar andere rijmschema's komen ook vaak voor.

Vanaf mei 2018 werd begonnen met publiceren van de eerste serie kwatrijnen op Facebook. Afgelopen zomer (2019) werd gestart met de website. Door de kwatrijnen in één map te plaatsen ontstond een erg trage website. Om de snelheid te verbeteren werd een splitsing aangebracht per maand. De kwatrijnen staan in chronologische volgorde zoals ooit gestart op Facebook. Het gaat inmiddels over ruim 650 kwatrijnen. Het rubriceren hiervan per maand kost enige tijd. Geprobeerd wordt om dagelijks vier kwatrijnen in een bepaalde maand te plaatsen. Binnenkort zijn alle maanden voorzien van een eerste serie van vier kwatrijnen. De lezer dient er nu nog rekening mee te houden dat de inhoud per maand aan wijzigingen onderhevig is.