Kwatrijnen

Een kwatrijn is een gedicht of een strofe in een gedicht van vier regels met meestal twee rijmklanken. Het rijmschema van een kwatrijn is bij voorkeur aabb of abab, maar andere rijmschema's komen ook vaak voor.

Deventer Dweilers

Een Dweiler zit met carnaval niet aan de grond

Houdt vijf dagen lang zijn toeter aan de mond

Een Dweiler staat met carnaval nooit droog

De handjes de lucht in, geslachtswerk omhoog.

Bijbelstudie

Het Onze Vader heb ik nooit geleerd

Ben tot geen enkel geloof bekeerd

Ging met Annie trouw naar bijbelstudie, zaten daar te midden

van de gelovigen, lekker te frutselen onder het bidden.

Carnaval

Bij Carnavalsvereniging ‘Een Steekje Los’

Is het weer zuipen, feesten en gehos

Vijf dagen lang dansen, polonaise en Alaaven

Daarna kun je ze met een glimlach vloeibaar begraven.

Nationale Complimentendag

Wees vandaag een echte vrouw of vent

Geef elkaar een compliment

Een dag zonder ‘K’ opmerkingen of sneren

Laat zien dat je elkaar kunt waarderen.